AMAIERAKO MINTEGIA. EFA079/15 HABIOS PROIEKTUA

E G I T A R A R U A

ASTEAZKENA, urriaren 28a

Galliformeak kontserbatzeko egin diren ekintzak

 • EFA079/15 proiektuaren aurkezpena. HABIOS: Pirinioetako hegazti-fauna bioadierazlearen habitatak babestu eta kudeatzea.

Pablo Muñoz. Ingurumeneko zuzendari nagusia. Nafarroako Gobernua

 • Jardunaldiaren sarrera. Mendiko Galliformeen jarraipena egiteko ekintzak, teknologia berriak erabiliz.

Kevin Foulché. Office Français de la Biodiversité. Aurkezlea.

 • Eper grisaren ale lurraldekoiak harrapatu eta haien jarraipena egitea Huescako Pirinioetan

Ramón Jato. SARGA, Sociedad Instrumental del Gobierno de Aragón

 • Garona garaian GPS igorgailuz ekipatutako eper grisen espazioaren erabil

Karine Saint-Hilaire. Fédération Régionale des Chasseurs d’Occitanie

 • Galliformeen harrapatzea eta haren jarraipena egitea Catalunyan.

Ivan Afonso. Conselh Generau d’Aran

 • Basoilarra Frantzian markatzeko eta haren jarraipena egiteko esperientziak

Quentin Giry. Office National des Forêts

 • Teknologia berriak, basoilar populazioen jarraipena kanta-tokietan egiteko: argazki-tranpak eta bioakustika.

David Guixé. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya

 • Biodibertsitatearen erantzunaren jarraipen akustikoa basoilarraren habitatak lehengoratu izanaren aurrean

Kevin Foulché. Office Français de la Biodiversité

 • Dron eta lurreko LiDAR teknologiaren erabilera basoilarraren habitataren egiturazko ezaugarritzea unada eskalan egiteko

José María Martínez. Gobierno de Aragón. Oscar Schwendtner. Bioma Forestal & 4Datum SL

 • Lagopodo alpetarraren populazioaren dibertsitate generikoaren lehengoratzea, Canigou-Puigmal gunean: emaitzak, traslokazioa egin eta 10 urtera.

Emmanuel Menoni. Office Français de la Biodiversité

 • Galliformeen jarraipen ekintzen emaitzak

Kevin Foulché. Office Français de la Biodiversité

 • GALDEREN TXANDA

Pizidoak eta tengmalm hontza kontserbatzeko egin diren jarduketak

 • Jardunaldiaren sarrera

Miguel Mari Elosegi. Nafarroako Gobernua. Aurkezlea

 • Habitataren modelizazioa eskala piriniotarrean: Tengmalm hontzaren kasua

Dani Villero eta Laura Recoder. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya

 • Tengmalm hontza kontserbatzeko oihan-gomendioak.

Ramón Jato. SARGA, Sociedad Instrumental del Gobierno de Aragón.  Jordi Camprodon. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.

 • Okil gibelnabarraren GPS jarraipena eta habitataren kudeaketa Nafarroan

David Campión. HABIOS ekimenaren arduraduna Nafarroako Ingurumen Kudeaketan (2016-2019)

 • Okil beltza eta baso-landaketak: kalitatezko habitata?

José María Fernández. Fundación HAZI Fundazioa

 • Aran araneko okil ertainaren ugaritasuna zehaztea lankidetzako laginketen bidez

Ivan Afonso. Conselh Generau d’Aran

 • Okil ertainaren ekologia eta oihan-kudeaketarako irizpideak

José María Fernández. Fundación HAZI Fundazioa

 • Espezieak oihan kudeaketan kontserbatzeko orientabideak eta haien aplikazioa kasu praktikoetan.

Jordi Camprodon. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya

 • GALDEREN TXANDA

OSTEGUNA, urriaren 29a

Pirinietako hegazti bioadierazleak kontserbatzeko baterako jarduketak eta emaitzak

 • Jardunaldiaren sarrera.

Quentin Giry. Office National des Forêts. Aurkezlea.

 • Frantziako Pirinioetan eper grisaren habitata hobetzeko esperientzia.

Karine Saint-Hilaire. Fédération Régionale des Chasseurs d’Occitanie

 • Basoilarraren habitata hobetzeko esperientzia

Quentin Giry. Office National des Forêts.

 • Eper grisaren eta basoilarraren habitata hobetzeko beste esperientzia batzuk. Balioa emateko tresna.

Karine Saint-Hilaire. Fédération Régionale des Chasseurs d’Occitanie

 • Kudeaketa neurrien eraginkortasuna neurtzeko tresnak.

Emmanuel Menoni. Office Français de la Biodiversité

 • Basoilarraren habitata oihan-ingurunean kontserbatzeko ekintzen ebaluazioa

Quentin Giry. Office National des Forêts

 • Faktore antropikoak murriztera bideratutako jarduketak: kable eta hesiei ikusgaitasuna ematea

Julie Gabrieli. Observatoire des Galliformes de Montagne

 • Herritar zientzia: pizidoen ugaritasuna neurtzeko laginketa parte-hartzailea

Julien Vergne. Association des Naturalistes de l’Ariège. Virginie Couanon. LPO

 • GALDEREN TXANDA
 • HABIOS amaierako mintegiaren itxiera

Luis Sanz. Zuzendari-Gerentea. Nafarroako Ingurumen Kudeaketa