EFA 079/15- HABIOS – Preservar i gestionar els hàbitats de l’avifauna bioindicadora dels Pirineus

Objectiu

Protegir i millorar la qualitat dels ecosistemes pirinencs i de la seva biodiversitat associada a través d’accions de conservació i de gestió d’espècies d’ocells bioindicadors.

Accions

Conèixer millor

Millorar el coneixement de l’abundància de les espècies i dels seus hàbitats naturals.

  • Actualitzar, compilar i homogeneïtzar les dades i els mètodes d’inventari d’aquestes espècies.

  • Modelitzar la distribució de l’hàbitat favorable per ajudar als gestors.

  • Proposar i provar nous mètodes de seguiment innovadors i menys costosos.

Gestionar millor

Definir i implementar estratègies transfrontereres de gestió comuna dels hàbitats en concertació amb els actors locals.

  • Definir una base de mesures de gestió favorables a les espècies.

  • Millorar els hàbitats integrant aquestes mesures de conservació en la gestió convencional.

  • Definir i posar en marxa un protocol d’avaluació de les accions de gestió passades, actuals i futures.

  • Reduir els principals factors antròpics de mortalitat: els cables i les tanques.

Comunicar i formar per protegir

Consolidar la capacitat dels actors per actuar a favor de l’avifauna bioindicadora dels Pirineus.

  • Desenvolupar eines de sensibilització per a diferents públics.

  • Formar els actors que tenen un impacte potencial o comprovat sobre aquests hàbitats.

El territori

Socis

 
 

Asociados

Col·labora