Perdiu blanca i perdiu xerra.
Adaptades a la vida als Pirineus

AQUÍ